1. Overeenkomst

Om Belladonna bij u te laten optreden dient er een “concertovereenkomst” gesigneerd te worden. Hierin worden afspraken vastgelegd zoals de locatie, concertuur, concertduur……
Met vragen omtrent de concertovereenkomst richt u zich tot Katrien Vandenberghe (zie webpagina contact)

Download Belladonna concertovereenkomst

2. Technische fiche

In de technisch fiche vind je een detail weer van de podiumopstelling en technische apparatuur die Belladonna nodig heeft, indien er met een geluidsversterking wordt gewerkt.
Het al of niet werken met een geluidsversterking hangt voornamelijk van twee factoren af.
– de akoestiek van de zaal
– het aantal bezoekers (publiek)

Het is mogelijk dat we zelf voor een geluidsversterking zorgen maar dit moet met Freddy Hommey besproken worden vooraleer er een concertovereenkomst wordt gesigneerd. (zie webpagina contact).
Het muziekvermogen (geluidsterkte) van onze geluidsinstallatie is beperkt en is misschien niet voldoende daarom eerst overleggen. Bijvoorbeeld het sportpaleis is iets te groot voor onze installatie 🙂

Download Belladonna podium-opstelling